Horná Seč

Úradné oznamy

14. novembra 2019

Informácie k voľbám do NR SR 29.2.2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Všetky informácie o voľbách do NR SR si môžete stiahnuť a prečítať v nasledovných dokumentoch na stiahnutie/zobrazenie:   Informácie pre voliča v slovenčine (PDF) Informácie pre voliča v slovenčine (DOCX)   Informácie pre voliča v maďarčine / Tájékoztató […]

17. septembra 2019

Modernizácia detského ihriska Horná Seč

Výzva na predloženie ponuky Horná Seč -ihrisko – výzva

18. júla 2019

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč č. 49/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. […]

10. júla 2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, programové obdobie 2016-2023

Celý dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Seč (PDF)

10. júla 2019

Komunitný plán sociálnych služieb, programové obdobie 2016-2023

Celý dokument Komunitný plán sociálnych služieb je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Seč (PDF)    

3. júla 2019

Náhradní užívatelia pozemkov musia usporiadať svoje užívacie právo do 31.10.2019

Obec Horná Seč si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na povinnosť usporiadať si svoje užívacie právo na pozemky v prípade, že ste náhradným užívateľom takéhoto pozemku, najneskôr do 31. októbra 2019. Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.    Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov znamená, že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám […]

24. júna 2019

Harmonogram triedeného zberu II.polrok 2019

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2019   Druh odpadu JÚL AUG SEPT OKT NOV DEC Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 17 22 19 17 14 12 Modré vrecia: Papier 15     14     Kontajner: Sklo 16     21      

4. júna 2019

Záverečný účet za r.2018

Záverečný účet obce Horná Seč 2018  

15. mája 2019

Výberové konanie na riaditeľku MŠ Horná Seč

MŠ Horná Seč-inzerát

7. mája 2019

Verejná vyhláška

Určenie lesného celku ČIFÁRE verejná vyhláška-určenie lesného celku Čifáre

24. apríla 2019

Otvorenie cyklosezóny 2019 na cyklodráhe Júr nad Hronom – Starý Tekov

Združenie vidieckeho turizmu HRON – združenie obcí so sídlom Horná Seč, Hlavná 19, 935 31 Vás pozýva na „OTVORENIE CYKLOSEZÓNY“ na cyklodráhe  Júr nad Hronom – Starý Tekov, 8. mája 2019 (streda)   Zobrazte/stiahnite plagát ako PDF: Otvorenie cyklosezóny 2019 – Horná Seč   ŠTART: Júr nad Hronom, v Jurskom parku od 10:00 – 12:00 hod. (prezentácia […]

29. marca 2019

Informácie k Voľbám do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb v obci Horná Seč  výsledky volieb do EP   Obec Horná Seč pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019, zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu: obec.hornasec@stonline.sk.   V obci Horná Seč bude pre voľby do EP utvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch obecného […]

29. marca 2019

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

Obec Horná Seč zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľnosti.   Celý dokument môžete otvoriť a stiahnuť prostredníctvom nasledovného PDF súboru: Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

27. februára 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

Obec Horná Seč v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedeného […]

8. februára 2019

Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope! Ani na skládke!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď […]

23. januára 2019

SEPAROVANÝ ZBER – I.štvrťrok 2019

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.ŠTVRŤROK 2019   január február marec plasty Sklo, papier plasty tetra kov domov Plasty, 23 21 21   20 20 20   20       Od mesiaca február bude odpad – sklo likvidovaný nie vrecovým systémom, ale špeciálnymi kontajnermi určených ne tento účel, ktoré budú rozmiestnené v obci.

22. januára 2019

Voľby prezidenta SR

voľby prezidenta SR informácia pre voliča informácia pre voliča v MJ  

10. decembra 2018

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

dodatok č.3 k VZN 46-2012

21. novembra 2018

Návrh rozpočtu na r.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019   Rozpočet2019

21. novembra 2018

Oznam o vyhlásení výberového konania

Mesto Levice vyhlasuje výberové konanie na: terénneho sociálneho pracovníka (TSP) terénneho pracovníka (TP) Oznam o vyhlaseni VK_TSP_TP

21. novembra 2018

Nahlasovanie počtu ošípaných

Obecný úrad v Hornej Seči v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v Leviciach, v rámci preventívnych opatrení pri šírení afrického moru ošípaných na našom území žiada všetkých občanov, ktorí chovajú ošípané (čo i len jeden kus), aby túto skutočnosť nahlásili v termíne do 28.11.2018 osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na t. č. 036/6396 523. Nepriznanie chovaných ošípaných je sankcionované v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. […]

21. novembra 2018

Návrh Dodatku č.3 k VZN č.46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

návrh dodatku č.3 k VZN 46-2012

26. septembra 2018

Pomoc obetiam násilia

Obete násilia

5. septembra 2018

Komunálne voľby 2018 – informácie

výsledky komunálnych volieb zaregistrovaní kandidáti zapisovateľka miestnej volebnej komisie počet voličov informácia pre voliča Informácia pre voliča (v MJ)  

16. augusta 2018

POZVÁNKA na cyklistickú akciu „Odzvoňte prázdninám“ dňa 29.augusta 2018

ZVT Hron Vás pozýva na ukončenie cyklosezóny   PLAGÁT na cyklo aug.2018

12. júla 2018

Oznámenie o strategickom dokumente Levice

Oznámenie o strategickom dokumente – Levice oznamenie o strategickom dokum.-Levice

26. júna 2018

VZN č. 56/2018 (návrh) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

>> Stiahnuť dokument VZN č. 56/2018 (návrh) ako PDF   N á v r h H O R N Á S E Č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 56/2018 OBCE HORNÁ SEČ o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.06.2018 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.06.2018 […]

7. júna 2018

Záverečný účet obce za r.2017

Záverecný úcet obce Horná Sec 2017

17. mája 2018

Opakovaný chemický postrek proti komárom – 19.5.2018

Oznamujeme občanom že dňa 19.mája 2018 (sobotu)  večer po 20.00 hod. sa uskutoční opakovaný chemický postrek proti komárom. Z toho dôvodu je potrebné  pozatvárať okná, prípadne zvieratá, vtáky a včely.

15. mája 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

Hlavný kontrolór Obce Horná Seč   Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov – obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne. V súlade s citovaným p r e d k l a d á m obecnému zastupiteľstvu Obce Horná Seč NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI […]

11. mája 2018

chemický postrek proti komárom – 14.5.2018

Oznamujeme občanom že z dôvodu vysokého výskytu komárov sa 14.mája 2018 (pondelok)  večer po 20.00 hod. uskutoční chemický postrek proti komárom. Z toho dôvodu je potrebné   si pozatvárať okná, prípadne zvieratá, vtáky a včely.  

9. mája 2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Horná Seč

MŠ Horná Seč-inzerát

13. apríla 2018

Otvorenie cyklosezóny 2018 (8. mája 2018, utorok)

[:sk] Združenie vidieckeho turizmu HRON – združenie obcí so sídlom Horná Seč, Hlavná 19, 935 31, Vás pozýva na Otvorenie cyklosezóny na cyklodráhe Júr nad Hronom – Starý Tekov dňa 8. mája 2018  v utorok.     Stiahnuť plagát vo formáte PDF tu: PLAGÁT na cyklo 2018  [:]

10. januára 2018

SEPAROVANÝ ZBER – termíny I.polrok 2018

[:sk]HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2018   január február marec apríl máj jún plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo,  papier Plasty, tetrapak Sklo,  papier plasty Sklo,  papier 16 15 14 16 14 16 18 17 16 17 19 12  [:]

10. novembra 2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Horná Seč

[:sk]výberové konanie – riaditeľka MŠ – inzerát[:]

16. októbra 2017

Dohoda k objektu štátnej hydrologickej siete

[:sk]Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete   dohoda[:]

26. septembra 2017

VOĽBY do VÚC 2017

[:sk]Oznam   Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec.hornasec@stonline.sk   informácia tájekoztatás  [:]

7. júna 2017

Zmena otváracích hodín v miestnej kompostárni

[:sk]Od júna 2017 sa mení otváracia doba v miestnej kompostárni: Letný čas: STREDA a PIATOK  od 15.00 hod – 18.00 hod. a SOBOTA od 8.00 hod. – 12.00 hod. Zimný čas: STREDA a PIATOK  od 13.00 hod. – 16.00 hod. a SOBOTA od 9.00 hod – 12.00 hod.[:]

8. februára 2017

Cestovný poriadok prímestských liniek na r.2017

cestovný poriadok

29. júla 2016

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcí. Jeden […]

2. júna 2016

Výsledky komunálnych volieb 2014

O výsledkoch v komunálnych voľbách 2014 v obci Horná Seč sa môžete informovať v sekcii Samospráva – Dokumenty

2. júna 2016

Termín odvozu kuka nádob

Termín odvozu kuka nádob  je každý nepárny týždeň v UTOROK