Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Úradné oznamy

Harmonogram odvozu separovaného odpadu – II.polrok 2021

29. júna 2021 -

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2021   Druh odpadu JÚL AUG SEP OKT NOV DEC Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 22 19 23 21 19 17 Modré vrecia: Papier   16      24   Kontajner: Sklo   6    15   10  

Beh pre Matúška – 4.7.2021

23. júna 2021 -

http://tirala.eu/behprematuska/  

Záverečný účet obce 2020

22. júna 2021 -

Záverecný úcet obce Horná Sec 2020

Chemický postrek proti komárom

14. júna 2021 -

Oznamujeme občanom, že dňa 15.6.2021 bude v obci vykonaný chemický potrek proti komárom. Z toho dôvodu bude potrebné večer po 21.00 hod. pozatvárať okná, domáce zvieratá a hlavne včely.

Obchodná verejná súťaž

1. júna 2021 -

Obchodná verejná súťaž   zobrazenie parcely

Plán kontrol na II.polrok 2021

20. mája 2021 -

plán kontrol na II.polrok 2021

Zmena otváracích hodín kompostárne

1. apríla 2021 -

Vzhľadom na prechod na letný čas sa mení otváracia doba v miestnej kompostárni nasledovne: ST a PI od 15.00 hod. do 18.00 hod. a SO od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Zmeny od 3.3.2021

3. marca 2021 -

  Obec zabezpečí v prípade potreby pre seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc, alebo občanov, ktorí boli pozitívne testovaní a museli zostať doma v karanténe, službu donášky nevyhnutných potravín či liekov. Potrebné je nahlásiť požiadavku na obecný úrad č. tel. 036/6309662 alebo na mobil 0905823844 – starostka Obec vrámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia COVID19, […]

Otvorenie kompostárne

2. marca 2021 -

Od 1.3.2021 sa otvára miestna kompostáreň. Otváracia doba je podľa zimného času, t.j. STREDA, PIATOK a SOBOTA od 13.00 – 16.00 hod. Do kompostárne je možné nosiť biologický odpad – konáre, listy, trávu, …. kuchynsky olej – v PVC flašiach sklo elektronický odpad – televízory, chladničky, počítače…. železo textil

Oznámenie o strategickom dokumente – PHSR NSK do r.2030

23. februára 2021 -

Obstarávate!‘, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho […]

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas

17. februára 2021 -

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas  Stavebník :     SLOVNAFT, a.s., ( IČO 31 322 832 ) so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Zastúpený :     JUDr . Ľuboš Noskovič Líščie nivy 7 821 08 Bratislava Dňa  11.02.2021 ste ohlásili uskutočnenie  udržiavacích prác podľa § 55 odsek 2 písm. d) SZ. Názov stavby : „Oprava […]

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. februára 2021 -

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný […]

Testovanie na COVID 19 + REZERVAČNÝ SYSTÉM na testovanie

20. januára 2021 -

Testovanie na COVID-19 pre občanov Horná Seč bude v obci Dolná Seč v dňoch 23.1.2021 (sobota) od 8.00 hod. do 18.30 hod. a 24.1.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.30 hod.   Mobilné odberné miesto sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu (pri pošte)   Pre objednávanie a registráciu je spustený registračný link , kde […]

KONTAKT S OBECNÝM ÚRADOM POČAS PANDÉMIE

7. januára 2021 -

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 oznamujeme: z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia…)   Telefonický kontakt  036 /6309662 mail: info@hornasec.sk  podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností a zmien na dani z nehnuteľností na […]

Registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

4. januára 2021 -

Ministerstvo zdravotníctva  SR dnes sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Formulár je v tejto chvíli prístupný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. https://www.zmos.sk/online-registracny-formular-na-ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616            

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

17. decembra 2020 -

Výzva

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021

17. decembra 2020 -

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2021

17. decembra 2020 -

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2021   Druh odpadu JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 21 18 18 22 20 17 Modré vrecia: Papier   10      18   Kontajner: Sklo   5    16   11    

Informačný list č.14

16. decembra 2020 -

informačný list č.14

Rozpočet obce na r.2021

15. decembra 2020 -

Rozpočet 2021

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021

25. novembra 2020 -

Plán kontrol na I.polrok 2021

Celoplošné testovanie – COVID 19

29. októbra 2020 -

Celoplošné testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční dňa 31.10.2020 a 01.11.2020 /sobota, nedeľa/v čase ráno od 07.00 h do 22.00 h.  Odberné miesto je určené na verejnom priestranstve obce, kde sa koná stavanie mája, pri nových altánkoch. Záujemcovia o testovanie si prinesú so sebou občiansky preukaz, alebo iný doklad overujúci  totožnosť osoby, deti nad 10 rokov si […]

Verejná vyhláška

30. septembra 2020 -

Územné rozhodnutie – HK invest s.r.o „Technická infraštruktúra pre RD Horná Seč – SO Rozšírenie verejného vodovodu“ HK invest s.r.o. Technická infraštruktúra pre IBV 8 RD – Horná Seč-ÚR

Verejná vyhláška

27. júla 2020 -

Oznámenie o začatí územného konania „Technická infraštruktúra pre RD Horná Seč – SO Rozšírenie verejného vodovodu“ HK invest s.r.o. Technická infraštruktúra pre IBV 8 RD – Horná Seč

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Dolná Seč

7. júla 2020 -

oznamenie_sea_dsec_zad dsec-graf dsec-text

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU II.POLROK 2020

16. júna 2020 -

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2020   Druh odpadu JÚL AUG SEP OKT NOV DEC Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 17 20 17 19 19 15 Modré vrecia: Papier   10      4   Kontajner: Sklo  8      6   11  

Detské ihriska v exteriéri – uvoľnenie opatrení

13. júna 2020 -

Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID – 19 v Slovenskej republike, je možné pristúpiť’ k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri

Výnimky pre nosenie ochranných prvkov na prekrytie horných dýchacích ciest

13. júna 2020 -

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie s účinnosťou od dnešného dňa, ktoré všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou

Zrušenie štátnej karantény

13. júna 2020 -

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje, aby osoby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdali negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky

Opatrenie ÚVZ k prevádzke zariadení

13. júna 2020 -

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách.

Európska únia, kultúra a ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach

13. júna 2020 -

Európska únia Skúseností európskych miest a obcí. Kríza v niektorých krajinách ešte stále pretrváva, reštriktívne opatrenia sa postupne uvoľňujú, a preto Vám prinášame ďalšie iniciatívy európskych miest a obcí z rôznych oblastí. Týkajú sa sociálnej politiky a zamestnanosti, výskumu a inovácií, ale aj vzdelávania, kultúry a športu. Viac TU https://www.zmos.sk/skusenosti-europskych-miest-a-obci-ii-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Kultúra Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo […]

Záverečný účet obce za r.2019

8. júna 2020 -

záverečný účet obce Horná Seč 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020

26. mája 2020 -

plán konrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020   Plán kontrol – II.polrok 2020

Polícia varuje pred podvodníkmi, seniorom merajú teplotu

15. apríla 2020 -

Polícia varuje občanov a najmä seniorov pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú situáciu okolo koronavírusu.

Súhrnné informácie o opatreniach od ZMOS (newsletter, 3.4.2020)

3. apríla 2020 -

Evidencia návštevy detí v MŠ, novela školského zákona, odporúčania pre rómske komunity, opatrenia v susedných krajinách a informácie k verejnému obstarávaniu.

Zmena otváracích hodín kompostárne

1. apríla 2020 -

Kompostáreň od 1. apríla pracuje v režime letného času prevádzky.

Prevencia kriminality: Dôležité informácie a odporúčania pre seniorov

31. marca 2020 -

Zverejňujeme leták Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR určený pre seniorov.

Zabezpečenie stravovania pre seniorov počas bezpečnostných opatrení

31. marca 2020 -

Vývarovňa Rešti-ka v Kalnej nad Hronom je registrovaný sociálny podnik založený obcou.

Súhrnné informácie o opatreniach od ZMOS (newsletter 30.3.2020)

30. marca 2020 -

Podnety na riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Coronavíru v regionálnom školstve v pôsobnosti miest a obcí. Námety na riešenie problémov spojených s dnešnou pandemickou krízovou situáciou v školstve. Podnety vznikli na základe podnetov z praxe od našich členských miest a obcí. V záujme spoločného zvládnutia situácie a zabezpečenia činnosti aj po odznení pandémie […]

Otvorené a zatvorené prevádzky (aktualizované informácie z 29.3.2020)

30. marca 2020 -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Letáky o ochrane zdravia v maďarskom jazyku

30. marca 2020 -

Prikladáme tri letáky súvisiace s ochranou zdravia v maďarskom jazyku

Rozhodnutie Ministerstva školstva

30. marca 2020 -

Ministerstvo školstva mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania a pridáva ďalšie opatrenia.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

30. marca 2020 -

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem uvedených.

Oznam z druhého zasadnutia Krízového štábu obce Horná Seč (COVID-19)

30. marca 2020 -

Sumarizujeme súhrn opatrení zavedených do účinnosti v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách

26. marca 2020 -

Aktuálne informácie o fungovaní Slovenskej pošty

Súhrn informácií o opatreniach v súvislosti s COVID-19 (24.-26.3.2020)

26. marca 2020 -

V ozname nájdete zoznam nových a doplnených opatrení, ktoré súvisia s problematikou koronavírusu COVID-19.

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek

24. marca 2020 -

Týka sa to aj úpravy doručovania niektorých doporučených zásielok.

Súhrn informácií od ZMOS k problematike COVID-19

24. marca 2020 -

Stanovisko ku komunálnym odpadom, opatrenia EÚ, Smart Locator, domáca karanténa

Kam patria použité rúška a rukavice? Nie do triedeného zberu

24. marca 2020 -

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

COVID-19 – Odporúčania, postupy a ďalšie informácie pre občanov

20. marca 2020 -

V nasledujúcom ozname sa dočítate nasledovné: 10 odporúčaní pri COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Ako pomôcť sebe i druhým Kto je vo väčšom riziku ochorenia PDF dokumenty na stiahnutie a prípadnú tlač: COVID-19 Odporúčania, tipy, postupy pre občanov  

Súhrnné informácie o opatreniach súvisiacich s koronavírusom podľa ZMOS

17. marca 2020 -

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vydalo niekoľko nasledovných pokynov a informácií týkajúcich sa opatrení prijatých v dôsledku šírenia koronavírusu.   Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, […]

Koronavírus COVID-19

17. marca 2020 -

Pripravili sme pre vás tri dokumenty na stiahnutie, všetky vo formáte PDF, týkajúce sa otázok a odpovedí k problematike koronavírusu COVID-19 a doplneniu opatrení úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia: Kamionisti – otázky a odpovede Odpovede na najčastejšie otázky Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03  

Kontakty pre nahlasovanie OČR a PN

16. marca 2020 -

Nižšie uvádzame súhrnný zoznam kontaktov na Sociálnu poisťovňu – pobočku Levice, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti s nahlasovaním OČR (opatrovanie člena rodiny) a PN (práceneschopnosť) v kontexte aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Platné pre aktuálne časové rozpätie opatrení od 16. do 29. marca 2020. V uvedených termínoch sú platné skrátené stránkové hodiny od 8:00 do […]

Preventívne opatrenia obecného úradu ohľadom koronavírusu

13. marca 2020 -

Na obecnom úrade budú od 16.3.2020 do odvolania obmedzené úradné hodiny pre verejnosť. V dobe prijatých opatrení úrad bude vykonávať všetky úkony a povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov a nariadení, z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu budeme komunikovať s občanmi len telefonicky a elektronicky a tým čo najviac eliminujeme osobný kontakt a stretávanie sa občanov. K […]

Výsledky volieb do NR SR

2. marca 2020 -

PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA Výsledky za SR https://volbysr.sk/sk/data02.html 

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2020

13. januára 2020 -

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2020   Druh odpadu JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 22 19 19 16 19 17 Modré vrecia: Papier 14        4   Kontajner: Sklo  9       2      

Harmonogram zasadnutí OZ na r.2020

13. decembra 2019 -

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 12.12.2019 schválilo harmonogram zasadnutí OZ na r.2020   harmonogram zasadnuti OZ 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

28. novembra 2019 -

Stiahnite si celý tento oznam vo formáte PDF: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Horná Seč OBEC HORNÁ SEČ zastúpená starostkou obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov […]

Rozpočet na r.2020

27. novembra 2019 -

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8.riadnom zasadnutí prijalo rozpočet na r.2020 Rozpočet 2020  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020

26. novembra 2019 -

plán kontrol na I.polrok 2020

Informácie k voľbám do NR SR 29.2.2020

14. novembra 2019 -

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Všetky informácie o voľbách do NR SR si môžete stiahnuť a prečítať v nasledovných dokumentoch na stiahnutie/zobrazenie:   Informácie pre voliča v slovenčine (PDF) Informácie pre voliča v slovenčine (DOCX)   Informácie pre voliča v maďarčine / […]

Modernizácia detského ihriska Horná Seč

17. septembra 2019 -

Výzva na predloženie ponuky Horná Seč -ihrisko – výzva

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč č. 49/2015

18. júla 2019 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. […]

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, programové obdobie 2016-2023

10. júla 2019 -

Celý dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Seč (PDF)

Komunitný plán sociálnych služieb, programové obdobie 2016-2023

10. júla 2019 -

Celý dokument Komunitný plán sociálnych služieb je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Seč (PDF)    

Náhradní užívatelia pozemkov musia usporiadať svoje užívacie právo do 31.10.2019

3. júla 2019 -

Obec Horná Seč si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na povinnosť usporiadať si svoje užívacie právo na pozemky v prípade, že ste náhradným užívateľom takéhoto pozemku, najneskôr do 31. októbra 2019. Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.    Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov znamená, že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám […]

Záverečný účet za r.2018

4. júna 2019 -

Záverečný účet obce Horná Seč 2018  

Výberové konanie na riaditeľku MŠ Horná Seč

15. mája 2019 -

MŠ Horná Seč-inzerát

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

29. marca 2019 -

Obec Horná Seč zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľnosti.   Celý dokument môžete otvoriť a stiahnuť prostredníctvom nasledovného PDF súboru: Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

27. februára 2019 -

Obec Horná Seč v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedeného […]

Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope! Ani na skládke!

8. februára 2019 -

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď […]

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

10. decembra 2018 -

dodatok č.3 k VZN 46-2012

Návrh rozpočtu na r.2019

21. novembra 2018 -

Návrh rozpočtu na rok 2019   Rozpočet2019

Oznam o vyhlásení výberového konania

21. novembra 2018 -

Mesto Levice vyhlasuje výberové konanie na: terénneho sociálneho pracovníka (TSP) terénneho pracovníka (TP) Oznam o vyhlaseni VK_TSP_TP

Nahlasovanie počtu ošípaných

21. novembra 2018 -

Obecný úrad v Hornej Seči v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v Leviciach, v rámci preventívnych opatrení pri šírení afrického moru ošípaných na našom území žiada všetkých občanov, ktorí chovajú ošípané (čo i len jeden kus), aby túto skutočnosť nahlásili v termíne do 28.11.2018 osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na t. č. 036/6396 523. Nepriznanie chovaných ošípaných je sankcionované v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. […]

Návrh Dodatku č.3 k VZN č.46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

21. novembra 2018 -

návrh dodatku č.3 k VZN 46-2012

Pomoc obetiam násilia

26. septembra 2018 -

Obete násilia

Komunálne voľby 2018 – informácie

5. septembra 2018 -

výsledky komunálnych volieb zaregistrovaní kandidáti zapisovateľka miestnej volebnej komisie počet voličov informácia pre voliča Informácia pre voliča (v MJ)  

VZN č. 56/2018 (návrh) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

26. júna 2018 -

>> Stiahnuť dokument VZN č. 56/2018 (návrh) ako PDF   N á v r h H O R N Á S E Č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 56/2018 OBCE HORNÁ SEČ o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.06.2018 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.06.2018 […]

Záverečný účet obce za r.2017

7. júna 2018 -

Záverecný úcet obce Horná Sec 2017

Dohoda k objektu štátnej hydrologickej siete

16. októbra 2017 -

[:sk]Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete   dohoda[:]

Cestovný poriadok prímestských liniek na r.2017

8. februára 2017 -

cestovný poriadok

Internetová tržnica Farmička.sk

29. júla 2016 -

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcí. Jeden […]

Výsledky komunálnych volieb 2014

2. júna 2016 -

O výsledkoch v komunálnych voľbách 2014 v obci Horná Seč sa môžete informovať v sekcii Samospráva – Dokumenty

Termín odvozu kuka nádob

2. júna 2016 -

Termín odvozu kuka nádob  je každý nepárny týždeň v UTOROK