Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021

Zverejnené na stránke: 25. novembra 2020 | Oznam zverejnil:

Plán kontrol na I.polrok 2021-- KONIEC OZNAMU --