Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Verejná vyhláška

Zverejnené na stránke: 27. júla 2020 | Oznam zverejnil:

Oznámenie o začatí územného konania „Technická infraštruktúra pre RD Horná Seč – SO Rozšírenie verejného vodovodu“

HK invest s.r.o. Technická infraštruktúra pre IBV 8 RD – Horná Seč-- KONIEC OZNAMU --