Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

ÚPN obce Horná Seč (10/2017)

[:sk]Stiahnuť všetky PDF dokumenty v jednom dokumente .zip (25 MB):
ÚPN obce Horná Seč, ZaD (2017 10)

****

 

ZaD Horná Seč text

ZaD 0.1 – Širšie vzťahy

 

ZaD 1 – Správne územie

ZaD 2 – Zastavané územie

ZaD 3 – Doprava

ZaD 4 – Vodné hospodárstvo

ZaD 5 – Energetika

ZaD 7 – Záväzná časť, verejnoprospešné stavby

ZaD 8 – Pôda

ZaD 9 – Ochrana prírody a krajiny, ÚSES[:]