Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Európska únia, kultúra a ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach

Zverejnené na stránke: 13. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Európska únia
Skúseností európskych miest a obcí. Kríza v niektorých krajinách ešte stále pretrváva, reštriktívne opatrenia sa postupne uvoľňujú, a preto Vám prinášame ďalšie iniciatívy európskych miest a obcí z rôznych oblastí. Týkajú sa sociálnej politiky a zamestnanosti, výskumu a inovácií, ale aj vzdelávania, kultúry a športu. Viac TU https://www.zmos.sk/skusenosti-europskych-miest-a-obci-ii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kultúra
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na prihlásenie kultúrnych aktivít realizovaných širokým spektrom subjektov, vrátane miestnej územnej samosprávy, do iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-posudkovej-cinnosti-v-mestach-a-obciach–oznam/mid/405616/.html#m_405616-- KONIEC OZNAMU --