Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Komunitný plán sociálnych služieb, programové obdobie 2016-2023

Zverejnené na stránke: 10. júla 2019 | Oznam zverejnil:

Celý dokument Komunitný plán sociálnych služieb je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Seč (PDF)

 

 -- KONIEC OZNAMU --