Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Údaje o obci

Údaje o obci:

 

Obyvatelia podľa národností:

 

Obyvatelia podľa vierovyznania:

 

Obec Horná Seč

Hlavná 19/16

935 31 Horná Seč

IČO: 587 524

DIČ: 2021223996

Nie sme platcami DPH

Účet: SK09 5600 0000 0071 0335 6001 Prima banka Slovensko pobočka Levice