Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Preventívne opatrenia obecného úradu ohľadom koronavírusu

Zverejnené na stránke: 13. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Na obecnom úrade budú od 16.3.2020 do odvolania obmedzené úradné hodiny pre verejnosť.

V dobe prijatých opatrení úrad bude vykonávať všetky úkony a povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov a nariadení, z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu budeme komunikovať s občanmi len telefonicky a elektronicky a tým čo najviac eliminujeme osobný kontakt a stretávanie sa občanov.

K dispozícii budeme na tel. č. 036/6396523 alebo na e-mail: obec.hornasec@gmail.com a obec.hornasec@stonline.sk. O ďalších opatreniach na obecnom úrade budeme následne informovať.

Prosíme všetkých o ústretovosť, spoluprácu a pochopenie. Správajme sa zodpovedne a nepodceňujme túto situáciu.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Informácia o telefonickom kontakte na RÚVZ v súvislosti s informáciami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19

Z dôvodu preťažením infoliniek a čísla 0800 221 234, ktoré sú zriadené pre účely informovania širokej verejnosti o všetkých potrebných informáciách súvisiacich s koronavírusom (čo je koronavírus, ako sa šíri, ako predchádzať nákaze, postup v prípade nákazy), Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach poskytne potrebné informácie na telefónnom čísle

+421 910 901 129

 -- KONIEC OZNAMU --