Horná Seč

Harmonogram zasadnutí OZ na r.2020

Zverejnené na stránke: 13. decembra 2019 | Oznam zverejnil:

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 12.12.2019 schválilo harmonogram zasadnutí OZ na r.2020

 

harmonogram zasadnuti OZ 2020-- KONIEC OZNAMU --