Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Dolná Seč

Zverejnené na stránke: 7. júla 2020 | Oznam zverejnil:

oznamenie_sea_dsec_zad

dsec-graf

dsec-text-- KONIEC OZNAMU --