Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Letáky o ochrane zdravia v maďarskom jazyku

Zverejnené na stránke: 30. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie a prípadné vytlačenie:

Čo robiť, ak ste chorý na COVID-19- maďarsky

Osoby s vyšším rizikom – maďarsky

Pomoc sebe a druhým – maďarsky

 -- KONIEC OZNAMU --