Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2021

Zverejnené na stránke: 17. decembra 2020 | Oznam zverejnil:

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2021

 

Druh odpadu JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN
Žlté vrecia:

Plasty, tetrapack, podom.kov

21 18 18 22 20 17
Modré vrecia:

Papier

  10      18  
Kontajner:

Sklo

  5    16   11

 

 -- KONIEC OZNAMU --