Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

KONTAKT S OBECNÝM ÚRADOM POČAS PANDÉMIE

Zverejnené na stránke: 7. januára 2021 | Oznam zverejnil:

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 oznamujeme:

z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia…)

 

  • Telefonický kontakt  036 /6309662
  • mail: info@hornasec.sk
  •  podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností a zmien na dani z nehnuteľností na rok 2021  sa posúva na mesiac február


-- KONIEC OZNAMU --