Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Termín odvozu kuka nádob

Zverejnené na stránke: 2. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Termín odvozu kuka nádob  je každý nepárny týždeň v UTOROK-- KONIEC OZNAMU --