Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluvy (všetky, zoradené od najnovších po najstaršie)

13. júla 2021

Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti číslo NO2021-05

24. júna 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.11011226

9. júna 2021

Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území obce

11. mája 2021

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

22. apríla 2021

Dodatok č.9 k zmluve o úvere č.23/036/09

19. apríla 2021

Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti číslo – NO2021-03-02

15. marca 2021

ESO – 2021 Zmluva o výpožičke

23. februára 2021

Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.11011226

25. januára 2021

Dohoda o spolupráci pri financovaní nákladov spojených so skríningovým testovaním COVID 19

Dohoda uzatvorená medzi obcami Dolná Seč, Horná Seč a Vyšné nad Hronom

Dohoda o spolupráci

16. decembra 2020

Dodatok č.5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0024 – Tekovská ekologická s.r.o

30. októbra 2020

Dohoda č.20/15/010/30

Dohoda obce Horná Seč s ÚPSVaR Levice

Dohoda č.20-15-010-30

7. júla 2020

Zmluva o dielo – rekonštrukcia strechy Domu kultúry

25. júna 2020

Dodatok č.8 k Zmluve o úvere č.23/036/09

4. júna 2020

Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti

2. júna 2020

Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z web sídla na CUET slovensko.sk

26. mája 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

15. mája 2020

Zmluva o poskytnutí servisu a dodávky výpočtovej techniky

6. mája 2020

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.29171/2020

27. apríla 2020

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

29. januára 2020

Kúpna zmluva – kúpa pozemku

Kúpa pozemku na parc.č. 1217/3 (na Tekovskej ulici) Slovak Finance s.r.o – Obec Horná Seč

KZ_SF-Obec HS

12. decembra 2019

Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0024 – Tekovská ekologická s.r.o

12. decembra 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb č.105 0073 – Tekovská ekologická s.r.o

29. novembra 2019

Dodatok k Zmluve o prenechaní ťažobných práv a o užívaní pozemkov (ANTECO, s.r.o)

23. októbra 2019

Zmluva o dielo

Modernizácia detského ihriska

 

zmluva o dielo

12. septembra 2019

Darovacia zmluva Tatra banka a.s. oz Raiffeisen banka – Materská škola Horná Seč

23. mája 2019

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb č.201907

22. mája 2019

Dodatok č.7 k Zmluve o úvere č.23/036/09

7. mája 2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva Obec Horná Seč – Jaroslav Kohút s manž.

 

Zámenná zmluva

13. marca 2019

Nájomná zmluva – euroAWK

zmluva o prenájme pozemku – umiestnenie reklamných billboardov

nájomná zmluva-euroawk

28. januára 2019

Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0024 – Tekovská ekologická, s,r.o.

28. januára 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 105 0073 – Tekovská ekologická, s,r.o.

25. januára 2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia – Waste Transport, a.s.

19. decembra 2018

Nájomná zmluva – Anteco

Nájomná zmluva uzavretá dňa 19.12.2018 medzi obcou a ANTECO s.r.o

nájomná zmluva – ANTECO

26. novembra 2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

13. novembra 2018

Dodatok č.9 k Zmluve o dielo č.AQ 3/98

31. júla 2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.18160057

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.18160057 pre MŠ Horná Seč

 

Nadacia ZSE

6. júna 2018

Zmluva o poverí spracúvaním osobných údajov č.06/2018

zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s firmou TOPSET Solutions s.r.o

 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

1. júna 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.201808

24. mája 2018

Zmluva o určení zodpovednej osoby

V zmysle § 44 ods.7 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bola uzavretá zmluva o určení zodpovednej osoby v nasledovnom znení: (príloha)

zmluva o urč.zodp. osoby

12. apríla 2018

Dodatok č.6 k zmluve o úvere č.23/036/09

22. marca 2018

Zmluva o poskytovaní služieb

[:sk]zmluva o poskytovaní služieb – odosielanie sms správ

zmluva – odosielanie sms[:]

8. februára 2018

Zmluva o prenájme, Exprestech, s.r.o.

20. decembra 2017

Dodatok k nájomnej zmluve – Anteco zo dňa 18.12.2015

13. decembra 2017

Darovacia zmluva – Levsem s.r.o

8. novembra 2017

Kúpna zmluva

[:sk]kúpna zmluva – Slovak Finance Property s.r.o – Obec Horná Seč

kúpna zmluva[:]

5. októbra 2017

Zmluva – Nadácia Pontis

[:sk]Zmluva o poskytnutí grantu č.SEEO17_8

zmluva o poskytnuti grantu[:]

28. septembra 2017

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

[:sk]zmluva o poskytnutí prav.služieb

 

zmluva o poskytnutí prav.služieb[:]

28. septembra 2017

Zmluva o prevode vlastníckych práv

19. mája 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.201707

24. apríla 2017

kúpna zmluva

5. apríla 2017

Dodatok č.5 k zmluve o úvere č.23/036/09

16. februára 2017

Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu

24. novembra 2016

zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet

Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

č. 2016411zmluva-wifina

23. novembra 2016

Dodatok č.1 ku Koncesnej zmluve

dodatok-ku-koncesnej-zmluve

Dodatok č.1 ku koncesnej zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Horná Seč

 

14. novembra 2016

zmluva č.00587524-01

zmluva-c-00587524-01

zmluva SMS spravodaj

11. novembra 2016

Darovacia zmluva

24. októbra 2016

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov č. 01113/2016-PKZO-K40006/16.00

24. mája 2016

Zmluva o prevode vlastnictva

16. mája 2016

Zmluva o aktualizácii programov

12. mája 2016

Zmluva o výrobe webstránky, Erik Stríž

3. mája 2016

Zmluva o audite finančných výkazov

2. mája 2016

Zmluva o elektronickej komunikácii

15. apríla 2016

Darovacia zmluva

14. apríla 2016

ENVI-PAK zmluva

8. apríla 2016

Dodatok k zmluve o úvere

28. júna 2015

Leasingová zmluva, UNICREDIT, 2

28. júna 2015

Separ, dodatok

28. júna 2015

Leasingová zmluva, UNICREDIT

28. júna 2015

Dodatok k zmluve, AGROSERVIS

28. júna 2015

Oznámenie o ukončení nájmu

28. júna 2015

Nájomná zmluva, ANTECO

28. júna 2015

Zmluva o poskytovaní služieb VO

28. júna 2015

Dohoda o poskytovaní údajov

28. júna 2015

Koncesná zmluva

28. júna 2015

Dodatok k zmluve tekov.ekolog

28. júna 2015

Kúpna zmluva Fiat

28. júna 2015

Dodatok k zmluve DCOM

28. júna 2015

Zmluva o najme 280415-2-15

28. júna 2015

Zmluva o najme 280415-1-15

28. júna 2015

Zmluva o posk.sl.62-15

28. júna 2015

Zmluva o posk.sl.61-15

28. mája 2015

Dohoda o sponzorstve, Tekovska Ekologicka

11. mája 2015

Zmluva o audite finančných výkazov

5. novembra 2014

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

8. júla 2014

Kúpna zmluva č.02/2014, Andrej Moravský

10. júna 2014

Darovacia zmluva, Donau farm Kalná

26. mája 2014

Nájomná zmluva, Alfano

26. mája 2014

Zmluva o audite finančných výkazov, č. 201406

27. marca 2014

Dodatok č. 2 k zmluve, TOPSET

26. marca 2014

Dodatok č.2 k zmluve o úvere, Primabanka

12. decembra 2013

Prevod vlastníckych práv nehnuteľnosti, ANTECO, s.r.o.

18. júla 2013

Kúpna zmluva, Juraj Kazlov

28. júna 2013

Dodatok k úverovej zmluve

24. júna 2013

Nájomná zmluva, Bohumír Bóna

20. júna 2013

Zmluva o dielo, PHSR

3. júna 2013

Zmluva o dielo – stol.výťah, Stannah, s.r.o.

3. mája 2013

Zmluva o audite finančných výkazov č.201303

25. apríla 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

18. apríla 2013

Dodatok č. 2 k zmluve o dod.plynu

14. marca 2013

Kúpna zmluva, Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach