Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Súhrnné informácie o opatreniach od ZMOS (newsletter, 3.4.2020)

Zverejnené na stránke: 3. apríla 2020 | Oznam zverejnil:

Komentár k aktuálne novelizovanému školskému zákonu od riaditeľa rezortných činností Kancelárie ZMOS pána Zdenka Krajčíra je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-k-zakonu-c-56_2020-z-z_rb-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Verejné obstarávanie v čase šírenia ochorenia COVID-19. Európska komisia pripravila pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov dva dokumenty, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej neľahkej situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Viac TU https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=632

 

Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity, preventívne opatrenia, rozhodnutia, usmernenia, ktoré majú predchádzať ohrozeniu verejného zdravia nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-karantennych-opatreni-pre-marginalizovane-romske-komunity-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Opatrenia v susedných krajinách v tomto období, ktoré sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/opatrenia-v-susednych-krajinach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sociálna poisťovňa – evidencia návštevy detí v materských školách. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o požiadavke Sociálnej poisťovne vo veci evidencie návštevy detí v materských školách. V prípade, že ste zriaďovateľom materskej školy, prosíme o informovanie jej vedenia. Požiadavku nájdete na tejto webovej adrese https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-ziada-predskolske-zariadenia–do-zajtra-poslite-zoznam-deti/48411s68459c?fbclid=IwAR3Snaqg2XbdQssUOLN4jz6mb4avai2qT-rYQxJJED264qD4xGhIVn_LTA4-- KONIEC OZNAMU --