Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Nahlasovanie počtu ošípaných

Zverejnené na stránke: 21. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

Obecný úrad v Hornej Seči v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v Leviciach, v rámci preventívnych opatrení pri šírení afrického moru ošípaných na našom území žiada všetkých občanov, ktorí chovajú ošípané (čo i len jeden kus), aby túto skutočnosť nahlásili v termíne do 28.11.2018 osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na t. č. 036/6396 523. Nepriznanie chovaných ošípaných je sankcionované v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.-- KONIEC OZNAMU --