Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Výnimky pre nosenie ochranných prvkov na prekrytie horných dýchacích ciest

Zverejnené na stránke: 13. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie s účinnosťou od dnešného dňa, ktoré všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou.

Stiahnuť dokument ako PDF-- KONIEC OZNAMU --