Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Detské ihriska v exteriéri – uvoľnenie opatrení

Zverejnené na stránke: 13. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID – 19 v Slovenskej republike, je možné pristúpiť’ k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri.

Týmto sa ruší povinnosť zo strany prevádzkovateľa ihriska zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov povinnosť zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali. Zároveň sa odporúča rodičom, alebo osobám, sprevádzajúcim deti mať k dispozícii prostriedok na dezinfekciu rúk.

Údržba pieskoviska sa musí realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviska.-- KONIEC OZNAMU --