Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Harmonogram odvozu separovaného odpadu – II.polrok 2021

Zverejnené na stránke: 29. júna 2021 | Oznam zverejnil:

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2021

 

Druh odpadu JÚL AUG SEP OKT NOV DEC
Žlté vrecia:

Plasty, tetrapack, podom.kov

22 19 23 21 19 17
Modré vrecia:

Papier

  16      24  
Kontajner:

Sklo

  6    15   10

 -- KONIEC OZNAMU --