Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Verejná vyhláška

Zverejnené na stránke: 30. septembra 2020 | Oznam zverejnil:

Územné rozhodnutie – HK invest s.r.o „Technická infraštruktúra pre RD Horná Seč – SO Rozšírenie verejného vodovodu“

HK invest s.r.o. Technická infraštruktúra pre IBV 8 RD – Horná Seč-ÚR-- KONIEC OZNAMU --