Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Kontakty pre nahlasovanie OČR a PN

Zverejnené na stránke: 16. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Nižšie uvádzame súhrnný zoznam kontaktov na Sociálnu poisťovňu – pobočku Levice, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti s nahlasovaním OČR (opatrovanie člena rodiny) a PN (práceneschopnosť) v kontexte aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Platné pre aktuálne časové rozpätie opatrení od 16. do 29. marca 2020. V uvedených termínoch sú platné skrátené stránkové hodiny od 8:00 do 11:00 hodiny, ale na úrad nechoďte, v prvom rade Sociálnu poisťovňu kontaktujte výlučne telefonicky.

» Webstránka Sociálnej poisťovne – pobočky Levice

Pobočka
Pre územnú pôsobnosť okresov: Levice
Pobočka Levice
pre výkon:
 • nemocenského poistenia
 • dôchodkového poistenia
 • garančného poistenia
 • poistenia v nezamestnanosti
 • lekárskej posudkovej činnosti
 • výberu poistného
 • úrazového poistenia
Vysunuté pracovisko Šahy
pre výkon:
 • nemocenského poistenia
 • dôchodkového poistenia
 • garančného poistenia
 • poistenia v nezamestnanosti
 • výberu poistného
Riaditeľka pobočky:
Ing. Stanislava Kúdelová
Adresa:
Ul. sv. Michala 4
934 01 LeviceE-mail:
KoronaLV@socpoist.sk
levice@socpoist.sk
Pri volaní do pobočky si môžete vybrať, ktoré telefónne číslo je pre vás výhodnejšie: číslo mobilného operátora alebo číslo pevnej linky.
Tel. č.:
mob.operátor, pevná linka
0906 176 668,
02 3247 6668
Ústredňa
0906 176 738,
02 3247 6738
Sekretariát
0906 176 670,
02 3247 6670
Riaditeľ pobočky
0906 176 678,
02 3247 6678
Oddelenie poistného, REGISTER – SZČO, DPO
0906 176 680,
02 3247 6680
Oddelenie poistného, REGISTER – ZAMESTNÁVATELIA
0906 176 681,
02 3247 6681
Oddelenie poistného
0906 176 695,
02 3247 6695
0906 176 694,
02 3247 6694
Oddelenie vymáhania pohľadávok
0906 176 718,
02 3247 6718
0906 176 698,
02 3247 6698
Oddelenie dôchodkového poistenia
0906 176 674,
02 3247 6674
Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia – nemocenské dávky
0906 176 713,
02 3247 6713
Nemocenské dávky
0906 176 697,
02 3247 6697
Úrazové dávky
0906 176 712,
02 3247 6712
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti  a garančného poistenia
0906 176 689,
02 3247 6689
0906 176 692,
02 3247 6692
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
Fax:
0906 176 729
E-mail:
levice@socpoist.sk
Upozornenie:
Hovory na čísla mobilného operátora sú účtované podľa taríf mobilného operátora.
Na uvedených telefónnych číslach nie je možné prijímať sms správy.


-- KONIEC OZNAMU --