Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Oznam z druhého zasadnutia Krízového štábu obce Horná Seč (COVID-19)

Zverejnené na stránke: 30. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Vážení občania, Krízový štáb obce Horná Seč, na svojom druhom zasadnutí rozhodol, na základe Nariadenia vlády SR a Hlavného hygienika SR o nasledovných prijatých opatreniach, ktoré s okamžitou platnosťou až do odvolania platia na území Obce Horná Seč: 

 

Dňa: 27. marca 2020 

Za správnosť: Edita Moravská, predseda krízového štábu obce Horná Seč-- KONIEC OZNAMU --