Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020

Zverejnené na stránke: 26. mája 2020 | Oznam zverejnil:

plán konrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

 

Plán kontrol – II.polrok 2020-- KONIEC OZNAMU --