Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zabezpečenie stravovania pre seniorov počas bezpečnostných opatrení

Zverejnené na stránke: 31. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Dovoľujeme si oznámiť občanom, že podnik Rešti-ka Kalná nad Hronom (www.kalna.euwww.resti-ka.sk) ponúka zabezpečenie stravovania pre seniorov v zmysle nariadenia vlády zo dňa 24.03.2020.

Rešti-ka Kalná nad Hronom zabezpečuje stravu s rozvozom aj pre obyvateľov obce Horná Seč.

Vývarovňa Rešti-ka v Kalnej nad Hronom je registrovaný sociálny podnik založený obcou založený práve pre účely zabezpečenia stravy pre seniorov a odkázaných občanov.

Cena stravnej jednotky je 4,00 € s dovozom.

Aktuálne jedálny lístky sú prístupné na stránke www.kalna.euwww.resti-ka.sk a nižšie vo forme PDF.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 0915 583 711, Ing. Šinková vedúca Rešti-ka prevádzky.

 

Jedálne lístky si môžete stiahnuť aj ako PDF tu: jedalny lístok dôchodcovia, jedálny lístok

 
-- KONIEC OZNAMU --