Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

SENIOR GARDEN, n.o.

Obec je jedným zo zakladateľov www.seniorgarden.sk

Senior Garden Horna Sec

SENIOR GARDEN n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v r. 2010 a od apríla 2012 prevádzkuje zariadenie pre seniorov v obci Horná Seč v levickom okrese.

Zariadenie s kapacitou 28 osôb je lokalizované v pokojnej vidieckej lokalite prímestskej obce, ktorá vytvára vhodné predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov, poskytujúc im celodennú starostlivosť. Štýlovo novozrekonštruovaný objekt s novou prístavbou spĺňa požiadavky na ubytovanie klientov v štrnástich dvojposteľových izbách.

Každá izba má vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC). Ostatné priestory objektu slúžia na zabezpečenie ďalších služieb pre klientov (jedáleň, výdajňa stravy, spoločenská miestnosť, pomocné priestory pre zabezpečenie hygieny, výmeny prádla a upratovania atď.)

Personál zariadenia je vyberaný na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností s prácou so seniormi. Vytvárame aj priestor na dobrovoľnícku angažovanosť pre ľudí, ktorí majú vzťah k službe seniorom. Našim cieľom je komplexná starostlivosť o klienta, ktorá okrem základných potrieb pamätá aj na jeho duševné a duchovné potreby.

Domov pre dôchodcov spĺňa náročné kritéria pre bývanie a bezpečnosť klientov. Súčasne je koncipovaný ako otvorené zariadenie komunitného typu. Chceme vytvárať priestor pre aktivity na svojpomoc, vzájomnú pomoc a motivovať našich klientov zúčastňovať sa na komunitnom, spoločenskom a duchovnom živote obce. Príjemnú a pokojnú atmosféru lokality okrem miestnej flóry dotvárajú chodníky, lavičky a rozľahlá záhrada.