Horná Seč

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020

Zverejnené na stránke: 26. novembra 2019 | Oznam zverejnil:

plán kontrol na I.polrok 2020-- KONIEC OZNAMU --