Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

24. júna 2016

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

24. júna 2016

Žiadosť o výrub

24. júna 2016

Žiadosť o stavebné povolenie

24. júna 2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

24. júna 2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

24. júna 2016

Oznámenie o začatí stavby

24. júna 2016

Ohlásenie stavebných úprav udržiavacich prác

24. júna 2016

Ohlásenie drobnej stavby

24. júna 2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

24. júna 2016

Návrh na kolaudáciu stavby