Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021

Zverejnené na stránke: 17. decembra 2020 | Oznam zverejnil:

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021-- KONIEC OZNAMU --