Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Výsledky volieb do NR SR

Zverejnené na stránke: 2. marca 2020 | Oznam zverejnil:

PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA

Výsledky za SR

https://volbysr.sk/sk/data02.html-- KONIEC OZNAMU --