Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, programové obdobie 2016-2023

Zverejnené na stránke: 10. júla 2019 | Oznam zverejnil:

Celý dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Seč (PDF)-- KONIEC OZNAMU --