Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu

Potrebujete :
• platný občiansky preukaz, deti do 15 rokov rodný list,
• list vlastníctva / nie starší ako 3 mesiace/ v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu,
• ak prihlasovaná osoba nie je vlastníkom rodinného domu alebo bytu, súhlas majiteľa.

Súvisiace predpisy:
– zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
– zákon č. 224/2006 Z. z. §10 o občianskych preukazoch.

Hlásenie prechodného pobytu

Potrebujete:
• platný občiansky preukaz, deti do 15 rokov rodný list,
• list vlastníctva / nie starší ako 3 mesiace/ v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu,
• súhlas majiteľa rodinného domu alebo bytu.

Súvisiace predpisy:
– zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

Upozornenie: prechodný pobyt je obmedzený – min. 90 dní a max. 5 rokov.

Vystavenie potvrdenia o trvalom /prechodnom/ pobyte

Potrebujete:
– platný občiansky preukaz.

Súvisiace predpisy:
– zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
– zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Upozornenie : Hlásenie pobytu je úkon bez poplatku.

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1.občianskeho preukazu

Potrebujete:
– rodný list dieťaťa.

Súvisiace predpisy:
– zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
– zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.

Viac informácií: Portál verejnej správy www.portal.gov.sk