Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Úradné oznamy

KONTAKT S OBECNÝM ÚRADOM POČAS PANDÉMIE

7. januára 2021 -

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 oznamujeme: z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia…)   Telefonický kontakt  036 /6309662 mail: info@hornasec.sk  podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností a zmien na dani z nehnuteľností na […]

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

17. decembra 2020 -

Výzva

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021

17. decembra 2020 -

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2021

17. decembra 2020 -

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2021   Druh odpadu JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 21 18 18 22 20 17 Modré vrecia: Papier   10      18   Kontajner: Sklo   5    16   11    

Informačný list č.14

16. decembra 2020 -

informačný list č.14

Oznámenie o dražbe

9. decembra 2020 -

Oznámenie o dražbe zn. 064/2020 Oznámenie o dražbe

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021

25. novembra 2020 -

Plán kontrol na I.polrok 2021

Rozpočet obce na r.2021

25. novembra 2020 -

Rozpočet 2021

Verejná vyhláška

30. septembra 2020 -

Územné rozhodnutie – HK invest s.r.o „Technická infraštruktúra pre RD Horná Seč – SO Rozšírenie verejného vodovodu“ HK invest s.r.o. Technická infraštruktúra pre IBV 8 RD – Horná Seč-ÚR

Verejná vyhláška

27. júla 2020 -

Oznámenie o začatí územného konania „Technická infraštruktúra pre RD Horná Seč – SO Rozšírenie verejného vodovodu“ HK invest s.r.o. Technická infraštruktúra pre IBV 8 RD – Horná Seč


Zobraziť aj staršie oznamy


Leaderboard, neštandardný, 730×100 pixelov

O obci Horná Seč

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355 ako Zechde et altera Zechde (teda Horná a Dolná Seč), ktorá patrila rodu Szécsiovcov.

Obec Horná Seč leží na ľavom brehu Hrona v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 158 metrov. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej v roku 1310. Spomína sa v roku 1355, patrila zemanom zo Seče, konkrétne dcéram zemana Dominika de Zeche, ktoré boli vydaté za turčianskych zemanov. V čase tureckých vojen bola poplatná Turkom, podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 mala 29 domácností, polia, les, pasienky, včelín. Horná Seč sa napokon stala súčasťou levického hradného panstva, resp. jeho dedičov, ktorému patrila až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. Blízko rieky Hron sú nerastné ložiská štrkopieskov, ktoré sa aj dnes ťažia a po ich vyťažení vo vyhĺbených priestoroch hodlá obec zriadiť rekreačnú zónu.

Obec patrí do Združenia vidieckeho turizmu - Hron. Najhodnotnejšou pamiatkou obce je kalvínsky kostol, pôvodne neskorobaroková, tolerančná stavba bez veže z roku 1789, ktorá r. 1891 bola obstavaná múrmi nového kostola s vežou a po jeho dokončení bola stará stavba rozobraná. Pamätník 23. obetiam I. svetovej vojny postavený okolo roku 1940, umiestnený v školskej záhrade a po roku 1945 doplnený menami štyroch obetí II. svetovej vojny. Zaujímavosťami obce sú aj ústredný kríž a miléniová vstupná brána cintorína.Za obcou sa nachádza jazero Štrkovisko, slúžiace ľudom z blízkeho okolia predovšetkým na relax hlavne v letnom období.