Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Úradné oznamy

Záverečný účet obce 2020

3. júna 2021 -

záverečný účet obce Horná Seč 2020

Obchodná verejná súťaž

1. júna 2021 -

Obchodná verejná súťaž   zobrazenie parcely

Zmena otváracích hodín kompostárne

1. apríla 2021 -

Vzhľadom na prechod na letný čas sa mení otváracia doba v miestnej kompostárni nasledovne: ST a PI od 15.00 hod. do 18.00 hod. a SO od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Otvorenie kompostárne

2. marca 2021 -

Od 1.3.2021 sa otvára miestna kompostáreň. Otváracia doba je podľa zimného času, t.j. STREDA, PIATOK a SOBOTA od 13.00 – 16.00 hod. Do kompostárne je možné nosiť biologický odpad – konáre, listy, trávu, …. kuchynsky olej – v PVC flašiach sklo elektronický odpad – televízory, chladničky, počítače…. železo textil

Oznámenie o strategickom dokumente – PHSR NSK do r.2030

23. februára 2021 -

Obstarávate!‘, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho […]

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas

17. februára 2021 -

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas  Stavebník :     SLOVNAFT, a.s., ( IČO 31 322 832 ) so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Zastúpený :     JUDr . Ľuboš Noskovič Líščie nivy 7 821 08 Bratislava Dňa  11.02.2021 ste ohlásili uskutočnenie  udržiavacích prác podľa § 55 odsek 2 písm. d) SZ. Názov stavby : „Oprava […]

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. februára 2021 -

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný […]

Testovanie na COVID 19 + REZERVAČNÝ SYSTÉM na testovanie

20. januára 2021 -

Testovanie na COVID-19 pre občanov Horná Seč bude v obci Dolná Seč v dňoch 23.1.2021 (sobota) od 8.00 hod. do 18.30 hod. a 24.1.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.30 hod.   Mobilné odberné miesto sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu (pri pošte)   Pre objednávanie a registráciu je spustený registračný link , kde […]

KONTAKT S OBECNÝM ÚRADOM POČAS PANDÉMIE

7. januára 2021 -

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 oznamujeme: z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia…)   Telefonický kontakt  036 /6309662 mail: info@hornasec.sk  podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností a zmien na dani z nehnuteľností na […]

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

17. decembra 2020 -

Výzva


Zobraziť aj staršie oznamy


Leaderboard, neštandardný, 730×100 pixelov

O obci Horná Seč

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355 ako Zechde et altera Zechde (teda Horná a Dolná Seč), ktorá patrila rodu Szécsiovcov.

Obec Horná Seč leží na ľavom brehu Hrona v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 158 metrov. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej v roku 1310. Spomína sa v roku 1355, patrila zemanom zo Seče, konkrétne dcéram zemana Dominika de Zeche, ktoré boli vydaté za turčianskych zemanov. V čase tureckých vojen bola poplatná Turkom, podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 mala 29 domácností, polia, les, pasienky, včelín. Horná Seč sa napokon stala súčasťou levického hradného panstva, resp. jeho dedičov, ktorému patrila až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. Blízko rieky Hron sú nerastné ložiská štrkopieskov, ktoré sa aj dnes ťažia a po ich vyťažení vo vyhĺbených priestoroch hodlá obec zriadiť rekreačnú zónu.

Obec patrí do Združenia vidieckeho turizmu - Hron. Najhodnotnejšou pamiatkou obce je kalvínsky kostol, pôvodne neskorobaroková, tolerančná stavba bez veže z roku 1789, ktorá r. 1891 bola obstavaná múrmi nového kostola s vežou a po jeho dokončení bola stará stavba rozobraná. Pamätník 23. obetiam I. svetovej vojny postavený okolo roku 1940, umiestnený v školskej záhrade a po roku 1945 doplnený menami štyroch obetí II. svetovej vojny. Zaujímavosťami obce sú aj ústredný kríž a miléniová vstupná brána cintorína.Za obcou sa nachádza jazero Štrkovisko, slúžiace ľudom z blízkeho okolia predovšetkým na relax hlavne v letnom období.