Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Úradné oznamy

Harmonogram odvozu separovaného odpadu – II.polrok 2021

29. júna 2021 -

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2021   Druh odpadu JÚL AUG SEP OKT NOV DEC Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 22 19 23 21 19 17 Modré vrecia: Papier   16      24   Kontajner: Sklo   6    15   10  

Beh pre Matúška – 4.7.2021

23. júna 2021 -

http://tirala.eu/behprematuska/  

Záverečný účet obce 2020

22. júna 2021 -

Záverecný úcet obce Horná Sec 2020

Chemický postrek proti komárom

14. júna 2021 -

Oznamujeme občanom, že dňa 15.6.2021 bude v obci vykonaný chemický potrek proti komárom. Z toho dôvodu bude potrebné večer po 21.00 hod. pozatvárať okná, domáce zvieratá a hlavne včely.

Obchodná verejná súťaž

1. júna 2021 -

Obchodná verejná súťaž   zobrazenie parcely

Plán kontrol na II.polrok 2021

20. mája 2021 -

plán kontrol na II.polrok 2021

Zmena otváracích hodín kompostárne

1. apríla 2021 -

Vzhľadom na prechod na letný čas sa mení otváracia doba v miestnej kompostárni nasledovne: ST a PI od 15.00 hod. do 18.00 hod. a SO od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Otvorenie kompostárne

2. marca 2021 -

Od 1.3.2021 sa otvára miestna kompostáreň. Otváracia doba je podľa zimného času, t.j. STREDA, PIATOK a SOBOTA od 13.00 – 16.00 hod. Do kompostárne je možné nosiť biologický odpad – konáre, listy, trávu, …. kuchynsky olej – v PVC flašiach sklo elektronický odpad – televízory, chladničky, počítače…. železo textil

Oznámenie o strategickom dokumente – PHSR NSK do r.2030

23. februára 2021 -

Obstarávate!‘, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho […]

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas

17. februára 2021 -

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas  Stavebník :     SLOVNAFT, a.s., ( IČO 31 322 832 ) so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Zastúpený :     JUDr . Ľuboš Noskovič Líščie nivy 7 821 08 Bratislava Dňa  11.02.2021 ste ohlásili uskutočnenie  udržiavacích prác podľa § 55 odsek 2 písm. d) SZ. Názov stavby : „Oprava […]


Zobraziť aj staršie oznamy


Leaderboard, neštandardný, 730×100 pixelov

O obci Horná Seč

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355 ako Zechde et altera Zechde (teda Horná a Dolná Seč), ktorá patrila rodu Szécsiovcov.

Obec Horná Seč leží na ľavom brehu Hrona v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 158 metrov. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej v roku 1310. Spomína sa v roku 1355, patrila zemanom zo Seče, konkrétne dcéram zemana Dominika de Zeche, ktoré boli vydaté za turčianskych zemanov. V čase tureckých vojen bola poplatná Turkom, podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 mala 29 domácností, polia, les, pasienky, včelín. Horná Seč sa napokon stala súčasťou levického hradného panstva, resp. jeho dedičov, ktorému patrila až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. Blízko rieky Hron sú nerastné ložiská štrkopieskov, ktoré sa aj dnes ťažia a po ich vyťažení vo vyhĺbených priestoroch hodlá obec zriadiť rekreačnú zónu.

Obec patrí do Združenia vidieckeho turizmu - Hron. Najhodnotnejšou pamiatkou obce je kalvínsky kostol, pôvodne neskorobaroková, tolerančná stavba bez veže z roku 1789, ktorá r. 1891 bola obstavaná múrmi nového kostola s vežou a po jeho dokončení bola stará stavba rozobraná. Pamätník 23. obetiam I. svetovej vojny postavený okolo roku 1940, umiestnený v školskej záhrade a po roku 1945 doplnený menami štyroch obetí II. svetovej vojny. Zaujímavosťami obce sú aj ústredný kríž a miléniová vstupná brána cintorína.Za obcou sa nachádza jazero Štrkovisko, slúžiace ľudom z blízkeho okolia predovšetkým na relax hlavne v letnom období.