Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Odpad, kompostáreň a iné

Povinné zverejňovanieInformácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

 

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2019

Druh odpadu

JÚL AUG SEPT OKT NOV DEC
Žlté vrecia:
Plasty, tetrapack, podom.kov
17 22 19 17 14 12
Modré vrecia:
Papier
15     14    
Kontajner:
Sklo
16     21    

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2019

 

Stiahnite si kalendár zberu odpadov s podrobnými informáciami ako PDF: HORNÁ SEČ – KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2019

 


Kuka nádoby

Termín odvozu kuka nádob  je každý nepárny týždeň v UTOROK.

 


Kompostáreň – otváracie hodiny

Oznamujeme, že miestna kompostáreň otvorená nasledovne:

Letný čas: v stredu a piatok od 15.00 – 18.00 hod., v sobotu od 14.00 – 18.00 hod.
Zimný čas: v stredu, piatok a sobotu od 13.00 – 16.00 hod

 


Nebuďme leniví, trieďme odpad

8ae108a0-1f11-432d-9c34-1d3227d38c46

nebudme lenivi, triedme odpad_HU – SK_ENVI-PAK

 


 

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

 

Ako to teda v skutočnosti je?

V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.

Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného odpadu. Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberového kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový odpad.

Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.

Táto forma k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, pohonné hmoty a menej najazdených kilometrov sa odrazí aj na menšej produkcii skleníkových plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu zbieraného do vriec. Vrecia aj po naložení na nákladný priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred tým, aby sa pomiešal.

Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy. Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na skládke. Ak totiž vytriedený odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového odpadu, nie je možné jeho následné dotriedenie (či už z finančného alebo hygienického hľadiska).

 

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá: