Horná Seč

Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

dokumenty na stiahnutie vo formáte .doc a .docx

VZN č 39-2005 o ochrane drevín

VZN č. 47-2013 zásob.vodou

VZN č. 49-2015 Trhový poriadok obce Horná Seč

VZN č. 50-2016 Horná Seč odpady

VZN č.40-2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č.42-2008 prispevok v materskej skole

VZN č.43-2008 k ZaD1UPN Horná Seč

VZN č.45-2009 o opatrovateľskej službe

VZN č.46-2012 o miestnych daniach

STATUT OBCE

VZN č.48-2015 VER.OBSTARÁVANIE OBCE