Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Súhrn informácií o opatreniach v súvislosti s COVID-19 (24.-26.3.2020)

Zverejnené na stránke: 26. marca 2020 | Oznam zverejnil:

 

Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov škôl a školských zariadení z ministerstva školstva. Tento dokument sa bude budúci týždeň aktualizovať s tým, že súvisí aj s pracovnoprávnymi otázkami, na ktorých Kancelária ZMOS momentálna pracuje. Dokument rezortu školstva je k dispozícii tu: https://www.zmos.sk/vplyv-prijatych-opatreni-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-z-ministerstva-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 nájdete tu: https://www.zmos.sk/aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR sú k dispozícii tu: https://www.zmos.sk/zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-zo-zasadnutia-ustredneho-krizoveho-stabu-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšia informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách je tu: https://www.zmos.sk/informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-oznam/mid/405616/.html#m_405616-- KONIEC OZNAMU --