Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zrušenie štátnej karantény

Zverejnené na stránke: 13. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje,  aby osoby  pri  prekročení  hraníc  Slovenskej  republiky  odovzdali  negatívy  výsledok  RT-PCR  testu  (potvrdenie  o  negativite  testu)  na  ochorenie  COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky.

Stiahnuť dokument ako PDF-- KONIEC OZNAMU --