Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU II.POLROK 2020

Zverejnené na stránke: 16. júna 2020 | Oznam zverejnil:

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2020

 

Druh odpadu JÚL AUG SEP OKT NOV DEC
Žlté vrecia:

Plasty, tetrapack, podom.kov

17 20 17 19 19 15
Modré vrecia:

Papier

  10      4  
Kontajner:

Sklo

 8      6   11

 -- KONIEC OZNAMU --