Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

COVID-19 – Odporúčania, postupy a ďalšie informácie pre občanov

Zverejnené na stránke: 20. marca 2020 | Oznam zverejnil:

V nasledujúcom ozname sa dočítate nasledovné:

PDF dokumenty na stiahnutie a prípadnú tlač: COVID-19 Odporúčania, tipy, postupy pre občanov

 -- KONIEC OZNAMU --