Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zverejnené na stránke: 26. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Zmluva o spracúvaní osobných údajov I.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov II.-- KONIEC OZNAMU --