Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.29171/2020

Zverejnené na stránke: 6. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Nájomná zmluva – Levsem-- KONIEC OZNAMU --