Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.1 ku Koncesnej zmluve

Zverejnené na stránke: 23. novembra 2016 | Oznam zverejnil:

dodatok-ku-koncesnej-zmluve

Dodatok č.1 ku koncesnej zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Horná Seč

 -- KONIEC OZNAMU --