Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.6 k zmluve o úvere č.23/036/09

Zverejnené na stránke: 12. apríla 2018 | Oznam zverejnil:

[:sk]dodatok č.6 k zmluve o úvere č.23-036-09[:]-- KONIEC OZNAMU --