Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.7 k Zmluve o úvere č.23/036/09

Zverejnené na stránke: 22. mája 2019 | Oznam zverejnil:

dodatok č.7 k zmluve o úvere č.23-036-09-- KONIEC OZNAMU --