Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zámenná zmluva

Zverejnené na stránke: 7. mája 2019 | Oznam zverejnil:

Zámenná zmluva Obec Horná Seč – Jaroslav Kohút s manž.

 

Zámenná zmluva-- KONIEC OZNAMU --