Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zverejnené na stránke: 26. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

Zmluva_o_budúcej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_Obec_Horná_Seč-- KONIEC OZNAMU --