Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.9 k Zmluve o dielo č.AQ 3/98

Zverejnené na stránke: 13. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

 

dodatok č.9

dodatok č.9-2-- KONIEC OZNAMU --