Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb č.105 0073 – Tekovská ekologická s.r.o

Zverejnené na stránke: 12. decembra 2019 | Oznam zverejnil:

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.105 0073-- KONIEC OZNAMU --