Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0024 – Tekovská ekologická s.r.o

Zverejnené na stránke: 12. decembra 2019 | Oznam zverejnil:

Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č-- KONIEC OZNAMU --