Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.5 k zmluve o úvere č.23/036/09

Zverejnené na stránke: 5. apríla 2017 | Oznam zverejnil:

Dodatok č.5 k zmluve o úvere-- KONIEC OZNAMU --